Opći uvjeti smještaja agencije Smokvina

Opći uvjeti smještaja agencije Smokvina

UVODNE NAPOMENE

Smokvina d.o.o. ne odgovara za okolnosti koje su izvan naše kontrole kao što su ratovi, terorizam, pobune i nemiri, štrajkovi, prirodne katastrofe i elementarne nepogode, epidemije, zabrane, restrikcije od strane lokalne uprave itd.

 

REZERVACIJE I NAČIN PLAĆANJA

Upiti i rezervacije prihvaćaju se preko naših web stranica, poštom, elektronskom poštom, faxom ili osobno na recepciji nekog od naših hotela ili kampova. Rezervacijom kapaciteta preko ovih web stranica, korisnik izjavljuje da prihvaća ove Opće uvjete korištenja usluga u cijelosti. Sve navedeno u daljnejem tekstu na taj način postaje obvezujuće kako za korisnika usluge tako i za Smokvina d.o.o. Prilikom rezerviranja kapaciteta korisnik usluge je obvezan pružiti sve tražene podatke. Da bi se rezervacija smatrana valjanom korisnik usluge mora uplatiti depozit ili dati broj važeće kreditne kartice kao garanciju rezervacije. Sve rezervacije preko internetskog rezervacijskog sustava se smatraju važećima tek po potvrdi rezervacije od strane centralnog ureda prodaje Smokvina d.o.o.. Rezervacija se može potvrditi putem e-maila ili faxa. Obavijest/potvrda rezervacije se mora predočiti recepciji prilikom dolaska u hotel.

 

BORAVIŠNA PRISTOJBA

Sukladno propisima koji reguliraju plaćanje boravišne pristojbe, korisnik usluge je obvezan platiti boravišnu peristojbu prilikom plaćanja smještaja.. Iznos turističke pristojbe u Republici Hrvatskoj varira sukladno sezoni i odredištu u koje putujete. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu dok djeca od 12 do 18 godina imaju 50% popusta. Iznos boravišne pristojbe plaća se prilikom plaćanja ostatka troška za rezervaciju. Iznos plaćene boravišne pristojbe, jasno je istaknut na računu koji se izdaje korisniku prilikom obračuna i plaćanja usluge.

 

CIJENE USLUGA

Cijena usluge predstavlja iznos po osobi/danu ili po sobi/danu kako je istaknuto u cjeniku usluga. Dodatne usluge nisu uključene u cijenu i korisnik ih dodatno plaća. Dodatne usluge trebaju biti posebno naručene prilokom rezervacije. Smokvina d.o.o.pridržava pravo izmijeniti cijene usluga u svako vrijeme. Korisnicima koji su uplatili depozit ili pružili prihvatljivu garanciju rezervacije, Smokvina d.o.o.garantira cijene koje su bile na snazi kada je rezervacija napravljena.

 

KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije zelje u kojoj se smještaj nalazi, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja, prehrane, usluga i ostalog kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije naprodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na internet stranicama ilikatalogu i drugim tiskanim materijalima agencije.

 

PRAVO Smokvina d.o.o.NA IZMJENE I OTKAZ REZERVACIJA

Smokvina d.o.o.pridržava pravo u svakom momentu izmijeniti rezervaciju ili način pružanja usluga, ako se pojave okolnosti koje su izvan naše kontrole, koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili odgoditi.

Potvrđena smeštajna jedinica se može zamijeniti smještajnom jedinicom iste ili više kategorije uz zadržavanje iste cijene koja je bila važeća u vrijeme potvrde rezervacije te pravovremeno informiranje gosta o promjeni. U slučajevima kada zamjenski smještaj nije moguće pronaći, a rezervacija je plaćena unaprijed, Smokvina d.o.o.pridržava pravo otkazati rezervaciju te izvršiti povrat cjelokupno uplaćenog iznosa.

Ukoliko nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti. Smokvina d.o.o. zadržava pravo na promjenu ili otkaz rezervacije. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest gostu i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je rezervacija bila potvrđena. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od vrijednosti uplaćene rezervacije, Smokvina d.o.o. zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz prethodnu konzultaciju gosta.

Ukoliko zamjena uplaćenog smještaja nije moguća, Smokvina d.o.o. zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest gostu prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa umanjenog za eventualne troškove transakcije. 

 

PRAVO KORISNIKA USLUGE NA OTKAZ I IZMJENE

Ukoliko korisnik usluge želi izmijeniti ili otkazati rezervaciju, isto mora učiniti u pisanoj formi (putem pošte, elektronske pošte ili faxa). Izmjene ili otkazi moraju se dostaviti Smokvina d.o.o.najmanje 2 dana prije dolaska.

U slučaju otkaza rezervacije primljenjuju se sljedeći otkazni uvjeti i rokovi:

- za rezervacije otkazane unutar 2 dana prije dana početka korištenja usluge, u slučaju nepojavljivanja korisnika usluge na dan početka korištenja usluge, Smokvina d.o.o.će naplatiti 1 noćenje po osobi u odabranom tipu smještaja.

- u slučaju okolnosti koje su izvan njihove kontrole, medicinskih ili drugih opravdanih razloga, korisnici usluge su dužni dostaviti dokaz o opravdanosti otkaza/izmjene rezervacije.

 

OBVEZE Smokvina d.o.o.PREMA KORISNIKU USLUGE

Obveza Smokvina d.o.o.je stalna briga o kvalitetu pružene usluge, sukladno zakonskim propisima, pravilima struke, te općeprihvaćenim uzancama i običajima u turističko-ugostiteljske djelatnosti.

 

OBVEZE KORISNIKA USLUGA

Korisnik usluge je obvezan pribaviti i posjedovati svu potrebnu osobnu dokumentaciju, potrebnu prilikom dolaska i odlaska iz smještajnih jedinica Smokvina d.o.o.Korisnik usluge se dužan pridržavati kućnog reda koji je propisan za svaki pojedini smještajni objekt u sastavu Smokvina d.o.o.. Korisnik usluge je dužan prije dolaska provjeriti vizni režim između Republike Hrvatske i zemlje iz koje dolazi, te provjeriti da li je potreban kakav dodatni putni dokument za njegov ulazak i boravak u Republici Hrvatskoj.

 

PRTLJAGA

Smokvina d.o.o.ne odgovara za oštećenje, uništenje, gubitak ili krađu, prtljage osobnih stvari ili stvari od vrijednosti, ukoliko su se iste nalazile u javno dostupnim ili zajedničkim prostorima. Oštećenje, gubitak ili krađa stvari, mora se bez odlaganja prijaviti i lokalno nadležnoj postaji policije.

 

ŽALBE

Ukoliko korisnik usluge smatra da usluga nije korektno pružena, ili nije zadovoljan kvalitetom iste, može uložiti žalbu. Žalba se podnosi u pisanoj formi na recepciji objekta koji je uslugu pružio. Knjiga žalbe je u svakom momentu dostupna svakom korisniku suluge na recepciji smještajnog objekta.

 

SUDSKA NADLEŽNOST

Sve sporovi ili nesuglasice rješavati će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda u Splitu.

upit
ime*
prezime*
telefon*
e-mail*
adresa
poštanski broj
grad
država
v

Pošaljite upit

Pretraživanje smještaja

Mjesto
v
Tip jedinice
v
broj soba
broj kreveta

Traži

Kontakt


Smokvina