Vikendica (18)

Maestral - Vikendica - (4)
površina: 36 m2
broj soba: 2
broj kreveta: 4
Mjesto: Postira
Duje - Vikendica - Duje (2 + 2)
površina: 70 m2
broj soba: 2
broj kreveta: 2
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Selca
Jasenka - Vikendica - 1 (4 + 2)
površina: 50 m2
broj soba: 2
broj kreveta: 4
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Sutivan
Adriana - Vikendica - 1 (2 + 2)
površina: 55 m2
broj soba: 1
broj kreveta: 2
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Postira
Mirjana - Vikendica - Mirjana (4 + 1)
površina: 40 m2
broj soba: 2
broj kreveta: 4
broj pomoćnih ležaja: 1
Mjesto: Postira
Oliva - Vikendica - 1 (2 + 1)
površina: 35 m2
broj soba: 1
broj kreveta: 2
broj pomoćnih ležaja: 1
Mjesto: Bol
Petra - Vikendica - A1 (2 + 2)
površina: 20 m2
broj soba: 1
broj kreveta: 2
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Postira
Milka - Vikendica - 1 (4 + 2)
površina: 45 m2
broj soba: 2
broj kreveta: 4
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Postira
Antonela - Vikendica - 1 (4 + 2)
površina: 70 m2
broj soba: 2
broj kreveta: 4
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Bol
Katarina - Vikendica - 1 (2 + 2)
površina: 25 m2
broj kreveta: 2
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Postira
A Vela Lozna - Vikendica - 1 (4 + 1)
površina: 35 m2
broj soba: 2
broj kreveta: 4
broj pomoćnih ležaja: 1
Mjesto: Postira
Svjetlana - Vikendica - 1 (2 + 2)
površina: 28 m2
broj soba: 1
broj kreveta: 2
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Postira
Silvana - Vikendica - 1 (2 + 2)
površina: 30 m2
broj soba: 1
broj kreveta: 2
broj pomoćnih ležaja: 2
Mjesto: Postira